Monday, 17 May 2010

I just came back...

I just came back from Oslo, NORWAY.
And today 17th of May is the CONSTITUTION day -
HAPPY DAY to NORWAY and all NORWEGIANS!

I just want to tell you about an art project I happened to get to know :
Steinar Christensen and his "Refsnes Frieze"

( This is what I call "HAUTE PEINTURE" )

I LOVE it!!!


The Refsnes Manor has one of Norway's finest collections of contemporary art. 
The Refsnes Frieze by Steinar Christensens is commissioned by their owners, Gunn & Widar SALBUVIK, and was inspired by industrial aesthetics and extensive industrial history in Moss. It is thoroughly documented in the book "Steinar Christensens Refsnes-frise" and written by the art historian Arnt Fredheim (Norwegian and English edition). Christensen has been exhibited in renowned galleries in Norway and abroad, and is also known as a professor at Western Norway’s Academy of Fine Arts, Konsthøgskolan Valand in Gothenburg, visiting professor at the Royal Danish Academy in Copenhagen, as well as professor and dean of the National Art Academy. (source: SNL)

We indeed need more of those business investors who think creative and to participate -
intern in organisations and external locally, for a dynamic CONTEMPORARY ART.
It is commissions like these artists would LOVE to be used in!


:: :: ::på norsk takk:

Bak gammelt jernskrap på en byggeplass, i industriprodukter av fordums dato, eller en nedgravd plastikkhanske det vokser gress ut av, ligger det spor av menneskenes virksomhet, det som ga arbeidsplasser, økonomisk velstand og den helt særskilte skjønnheten som bare en industrivirksomhet kan by på. I dette ligger også minnene om det som var og vissheten om at ting stadig er i forandring. Dette har vært temaet for Refsnes-frisen, utsmykkingen som ble avduket på Hotell Refsnes Gods,
og som nå eksisterer i bokform.

Steinar Christensen er en av de mest veletablerte kunstnerne i Norge og var blant annet rektor ved Kunstakademiet i Oslo. Hans Refsnes-frise består av 10 enkeltverker viet 10 av hjørnestensbedriftene i Moss, byen som på 60-og 70-tallet ble regnet som den viktigste industribyen i Norge.

Forfatteren Arnt Fredheim har bakgrunn som mangeårig lektor og kurator ved de største kunstinstitusjonene i Norge, og har fulgt arbeidet med frisen fra dets tidligste idé stadium til ferdig utsmykking. I boken kan vi lese om både forutsetningene for prosjektet, om industrien som dannet inspirasjonen for bildene, om de enkelte verkene og ikke minst kunstneren Steinar Christensens spesielle tilnærming til det å være kunstner.

Vi trenger flere næringsaktører som tenker kreativt i forhold til å bidra -
både internt i organisasjoner og eksternt i lokalsamfunn, til levende KUNST!
Det er slike bestillinger kunstnere vil bli brukt til! 


 
UA-7445671-2